ثلام

ااز خواننده های بی جنبه تغاظی می شود جون هرکی دوست دارن نخونن چون فحشش به ما میرسه
من میگم ثلام
تو میگی خداحافذ

من میگویم صلام آآآآآ
ثلام آآم
تو میگی علیک سلام آآم
توجه (این قسمت های بالا را باید باریتم سوزناک میخوندی اشتباه کردی دیدی بلد نیستی)هاهاها
خلاصه باید بگویم میگویم سلام

ما ها خاهیم گفت سلام
خواهید گف که سلام
نباسد سوزناک میخوندی باید رپ میخواوندی
خلاصه بای بگم(8&6بخونید)که میگویم که میگویید که خواهیم گفت
هی تو سرکاری
خواننده ها :جنگل آمازون و دیوار پوسیده

/ 2 نظر / 6 بازدید
امیر

خیلی گود بود[عینک]

ازیتا

بد نبود