اگه

اگه روزی بیاید.

.

.

.

.

.

اگه

.

.

.اگه 

.

.

میزنم تو دهنش میگم برو همونجایی که بودی

(جی) 

/ 1 نظر / 7 بازدید
ساناز

بد نبود