جوک1

یه روز 3 تا لاک پشت میرن سفر و با خودشون چند تا نوشابه هم ورمی دارن تا وقتی رسیدن بخورن. 25 سال طول می کشه تا برسن. وقتی میرسن یادشون میفته که با خودشون استکان نبردن. یکیشون داوطلب میشه که بره استکانا رو بیاره ولی میگه باید قول بدین که تنهایی نخورین ها. دوستاشم قول میدن که نخورن. یه 50 سالی می گذره دوستاش میگن بابا این نیومد بیا نوشابه ها رو بخوریم. تا درنوشابه رو باز می کنن یهو لاک پشته از لای سنگها میاد بیرون میگه نامردا! نگفتم اگه برم می خورین؟!

(جی) 

/ 4 نظر / 7 بازدید
سینا

خیلی خنده دار بود ها ها ها ها ها[قهقهه]

سینا

خیلی خنده دار بود ها ها ها ها ها[قهقهه]

قلی

هر هر هر هر چه باحال[خنده]

اکبر

هی هی هی هو هوهو جالبه[زبان]