بهار شاد

عید آمد و بهار شد

با خنده فصل آغاز شد

پرنده ها بال می زند

باخنده چه چه می زنند

پروانه ها پر می زنند

به گل ها هی سر می زنند

طبیعت باز رنگ می گیره

زندگی شادی می گیره

گل ها تو باغ می رویند

با هم دیگه می گویند:

عید شما مبارک

(دی)

/ 1 نظر / 6 بازدید
شقایق

خیلی شعر قشنگیه عید شما هم مبارک[لبخند]