# من_بی_تو

من بی تو

من بی تو هیچم. . . . . . .   محتاج پیچم . . فکر کنم که گیجم. . دور خودم می پیچم انگار که مار پیچم  (جی) 
/ 1 نظر / 13 بازدید