次へآینده次へ

 

آینده را باید بسازی

آینده مال توست جانم

اما وشاید را رها کن

حالا بگو:((من می توانم))

این حس زیبا می تواند

آینده را روشن نماید

آینده ای که پیش پایت

هر بار راهی می گشاید

آن وقت می بینی خودت را

در شکل فردی که جوان است

بر قله ی دنیا نشسته

در فکر فتح آسمان است

(دی)次へ

/ 4 نظر / 7 بازدید
گلبرگ

چه شعر زیبایی علی بود دی ! عالی![گل]